Hoofdmenu  Zoeken  Achtergrond Trouw  FAQ  Gastenboek  Links  Disclaimer  Colofon 
 
GASTENBOEK
Totaal aantal berichten: 14; Bericht 1 tot 5:

Bestemd voor JA Bovenberg te Aerdenhout.

Wanneer U het door mij geschreven boek "De KnokPloeg"leest,zultU zien, dat het werkelijke besluit tot oprichting van Trouw in Meppel genomen is ten huize van Lenstra en Gunnink.
Afgevaardigden van "Vrij Nederland" hebben zich ervan vergewist, dat in Meppel bij de ondergrondse het eerste nummer van Trouw illegaal gedrukt kon worden. De ter ere van de geboorte van Prinses Margriet ondergronds gedrukte "Oranjebode"door het verzet in Meppel
wordt door Trouw beschouwd als nul-nummer, in feite het eerste nummer.
Het is zeer goed mogelijk, zelfs heel plausibel, dat de officile oprichting van Trouw in Aerdenhout heeft plaats gevonden, met statuten en al. Maar het definitieve besluit hiertoe werd op een Zondagnamiddag genomen in Meppel.
Immers, eerst moest met zekerheid vastgesteld worden, of en waar een illegale krant gedrukt kon worden, of er papier was, of er een drukkerij was, die dit aandurfde en of er capabele mensen waren, die dat konden en wilden doen! En die waren er!
Als U mijn boek "De KnokPloeg"leest komt U deze gebeurtenis vanzelf tegen.
Het boek is te koop voor Euro 14.95 plus verzendkosten op de volgende manier:
1. Tel. 0522-266138 Boom Creatief Team
2. E-mail: info@boomcreatief.nl
3. Internet: www.boomcreatief.nl
www.boomcreatief.nl vorm,foto en media, dan klikken op in cache, doorstrollen naar beneden, waar besteld kan worden.

G.Gunnink E-mail ggunnink@kpnplanet.nl
     G.Gunnink te Almere , 17-1-2007, 20:26 uur
 
--- ooo ---
 
Heel graag wil ik het boek de knokploeg (meppel?) kopen maar ik weet niet waar deze te koop is,kan iemand mij zeggen waar ik dit boek kan kopen?
alvast hartelijk bedankt
     greet pleij te meppel , 29-12-2006, 13:07 uur
 
--- ooo ---
 
Geachte heer, mevrouw,

Voor mijn doctoraalscriptie geschiedenis ben ik op zoek naar een overzichtswerk van het dagblad Trouw vanaf de oprichting tot nu (bestaat er net zo`n boek voor Trouw als welke Frank van Vree schreef overde Volkskrant?).

Dank voor uw medewerking

Ben Vriesema
     Ben Vriesema te Haarlem , 24-11-2006, 10:35 uur
 
--- ooo ---
 
Geachte redactie,
Dank voor het mooie overzicht over de Illegale Trouw. U vermeldt dat Trouw werd opgericht in Aerdenhout. Ik kan daar aan toevoegen dat dat gebeurde in een huis op de Klapheklaan (nr 12 als ik het goed heb).

Met vriendelijke groet,

JA Bovenberg
Klapheklaan 8
Aerdenhout
     JABovenberg te Aerdenhout , 19-9-2006, 13:18 uur
 
--- ooo ---
 
(Vervolg)
Overste Wastenecker reageert furieus, zo blijkt uit correspondentie over de aanslag die deze week opdook. Een dag na de eliminatie van Willemse schrijft hij de Zaanse GSA-afdeling: “Onderwerp: executie Willemse. Door mijn Ct. St. werd nadrukkelijk met u besproken, dat in de eerstkomende tijd geen aanslagen in Zaandam gepleegd mochten worden om represailles te voorkomen. Dit is eveneens met Joop besproken. Ondanks dat is Willemse toch in het openbaar neergeschoten. Ik verwacht omgaand uw rapport over de reden hiervan en de maatregelen die u tegen de daders denkt te nemen, die mijn orders volkomen genegeerd hebben. Juist in uw afdeling moet een zeer strenge discipline gehandhaafd worden. Ik reken er dus op dat u dit geval met kracht ter hand zult nemen.”
Wastenecker voelt zijn gezag ondermijnd door de aanslag. Hij voorziet bovendien een genadeloze Duitse tegenactie. Per kerende post ontvangt de commandant antwoord. De reactie is ondertekend door ‘Joop’, de schuilnaam van GSA-ondercommandant J. Jong. “Willemse, luitenant van politie te Zaandam, is 5 febr. j.l. v.m. ±9 uur neergelegd, voor het gemeentehuis te Zaandam”, begint ‘Joop’ zijn verklaring. Hij legt uit dat Willemse zich schuldig heeft gemaakt aan ‘het opsporen van illegale werkers’ en ‘het aanbrengen van Jodenmensen’. De politieman is ‘met een speciale opdracht gestuurd naar Zaandam, n.l. om de Verzetsbeweging op te rollen’. Hij wist dat er op hem geloerd werd. “Daar hij bang was voor zijn leven, heeft hij meermalen getracht om uit de Zaan overgeplaatst te worden. Integendeel, hij moest blijven. (…) Ruim drie maanden hebben wij geprobeerd hem geruisloos uit de weg te ruimen. Dit is op die wijze niet gelukt, nu is hij op deze wijze uit de weg geruimd. Ik heb gehoord dat het Gewest grote bezwaren maakte dat zonder hun medeweten Willemse opgeruimd is. Dit is onjuist. 3 Maanden geleden had Wouters [districtscommandant J.G. van Marle, E.S.] het Gewest al in moeten lichten dat het gebeuren zou.”
In een P.S. schrijft ‘Joop’: “Ik herinner aan de uitspraak van de G.C.-S.G. 11 [dat is gewestelijk commandant Wastenecker, E.S.], waarin hij het volgende verklaarde: “Ik hoop, mijnheer Joop, dat u met enige maanden kunt melden dat er geen provocateurs meer rondlopen in de districten IV, V en VI.”
Tegen de tijd dat deze brief overste Wastenecker bereikt, zijn de tien mannen al uit hun Amsterdamse cellen gehaald en in het openbaar om het leven gebracht. Wastenecker doet nog dezelfde dag een poging zijn gezag te herstellen en de schade niet verder te laten oplopen. Zijn korte bevel aan de Zaanse GSA: “Daar mij ter ore komt dat in uw afdeling plannen voor een nieuwe executie in de Zaanstreek worden gemaakt, wijs ik u er nadrukkelijk op dat zoals reeds door ons besproken werd tot nader order in de Zaanstreek geen represailles uitgelokt mogen worden. Ik reken er op dat u thans hieraan streng de hand zult houden.”
Er volgt nadien nog één aanslag door het verzet in Zaandam, op 1 maart. Daarbij sneuvelt een handlanger van de Sicherheitsdienst. Niet bekend is of Wastenecker dit keer wel zijn fiat heeft gegeven. De Duitsers nemen ook dan wraak. Hun vergelding bestaat uit het fusilleren van vijf Alkmaarders, ter hoogte van de huidige Bernhardbrug.
Open vraag
Hadden de tien terechtgestelde mannen de oorlog overleefd als Wasteneckers opdracht niet was genegeerd? Het blijft een open vraag. Deze arrestanten waren al door de Duitsers bestempeld tot Todeskandidaten. Een nieuwe aanslag door de illegaliteit in de Zaanstreek of elders in Noord-Holland had de tien wellicht alsnog voor het vuurpeloton gebracht. Daar staat tegenover dat de bezetter de laatste paar oorlogsmaanden soms wat ‘zuiniger’ was met het ombrengen van gijzelaars, in de wetenschap dat de nederlaag onvermijdelijk was. Hoe groter de oorlogsmisdaden, hoe zwaarder de naoorlogse straf; dat beseften de Duitsers ook wel.
Het ziet er naar uit dat de aanslag op politieman Willemse en de daarop volgende standrechtelijke executie het gevolg was van de competentiestrijd tussen de diverse groepen binnen de GSA. Waar de Ordedienst en de Landelijke Knokploegen Oranjegezind, politiek behoudend en confessioneel waren, gold voor de RVV dat de leden in meerderheid onkerkelijk en vaak communistisch georiënteerd waren. De OD kreeg in september 1944, in opdracht van de Nederlandse regering in ballingschap, de leiding binnen de coalitie. Ook overste Wastenecker was een OD’er. Maar in de rooie Zaanstreek bepaalden de RVV’ers, onder leiding van communist Jan Brasser, vaak zelf wel wat er moest gebeuren. Het wantrouwen over en weer leidde tot eigengerechtigheid en het negeren van dienstbevelen. In de nu openbaar geworden briefwisselingen tussen het hoofdkwartier en de Zaanse manschappen is dat wantrouwen duidelijk zichtbaar. Met als resultaat de fatale gebeurtenissen tussen 5 en 9 februari 1945.
     Erik Schaap te Zaandam , 18-8-2006, 11:52 uur
 
--- ooo ---
 

Volgende 9 bericht(en)

Uw reactie toevoegen